Moduly VIKIPID

Pro společnost VIKIPID a.s. jsem vytvořil moduly, které řeší napojení rozšířeného internetového obchodu PrestaShop 1.6 a 1.7 na systém VIKIPID. Moduly řeší napojení na platební bránu buď inline na stránce nebo redirectem, přenesení dat do VIKIPIDu, načtení stavu platby a přijmutí potvrzení platby z VIKIPIDu.

Služby VIKIPID:

  • VIKIPID PAY - garantovaná platba, eliminuje riziko neúspěšné objednávky
  • VIKIPID FAST - okamžité profinancování objednávky obchodníkovi

Moduly jsou k dostání zdarma. Podmínkou použití je uzavření smlouvy s VIKIPID a.s.
Můžu pomoci s instalací modulů a případnou úpravou pro specifický e-shop.

Moduly už nejsou dostupné.

Modul VIKIPID Official pro PrestaShop 1.7.
Modul VIKIPID Standard pro PrestaShop 1.6.