Modul Nepovinné IČO pro PrestaShop 1.6 (zdarma)

Podepsaný text s kódem KSMQIXYUJS:
Zákazníci v internetovém obchodě postaveném na systému PrestaShop 1.6 jsou nuceni defaultně zadávat IČO (dříve IČ) vždy povinně, pokud je zadávání IČO aktivováno. To je tak uděláno proto, protože je to vyhovující pro jiné země než Českou republiku, které místo IČO používají jiné identifikační číslo. PrestaShop 1.7 už má IČO nepovinné.

Vytvořil jsem modul, který řeší tento problém a dávám ho k dispozici zdarma pod licencí Open Software License 3.0 (OSL-3.0), kterou používá i PrestaShop.

Po nainstalování tohoto modulu a zapnutí zadávání IČO v adresách, může zakázník zadávat IČO volitelně a nepovinně. Mohou tedy být zákazníkem jak firmy, tak fyzické osoby bez IČO.
Konec podepsaného textu pomocí SignedText.com

Instalace je jednoduchá

  1. Stáhněte si ZIP archív. Aktuální verze modulu: 1.0.17.
  2. Nainstalujte archív do PrestaShopu běžným způsobem přes Administraci -> Moduly a služby -> Přidat nový modul. Je to popsáno na stránce PrestaShop How-To.

Zbývá ještě správně nastavit v Lokalizace -> Země volbu 'Je vyžadováno IČO?' na ANO, přidat pole IČO do formátu adresy a hle, IČO zadávané v adrese zákazníka je nyní volitelné. V defaultním tématu vzhledu bude vyrušena i hvězdička označující povinné pole. Pokud to má vaše téma vzhledu uděláno jinak, bude nutné ještě odstranit hvězdičku v šabloně.

Požadavky

Modul je určen pro PrestaShop verze 1.6.1.2 až 1.6.1.24.

Testováno pro PHP verze 5.3.3 nebo vyšší.

GitHub

Modul je v GitHubu v repozitáři https://github.com/PavelStrejcek/brainweboptionaldni.

DIČ

Ohledně DIČ je dobrá zpráva, že to PrestaShop zvládá dobře. Pole DIČ se objeví v adrese pokud je zadán text do názvu společnosti. Existuje též modul zdarma pro ověření DIČ v rámci Evropské unie a načtení údajů z rejstříku. Název modulu je European VAT number a lze ho snadno nainstalovat v "Modulech a Službách" v administraci.